სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2017 წლის  8 ივლისს  #1114 აუდიტორიაში, 13 საათზე შედგება ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა  ფაკულტეტის, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტის, სადოქტორო პროგრამის - მენეჯმენტი - დოქტორანტ ნანა ლუხუტაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა თემაზე: "მოტივაციის თანამედროვე გამოვლინებები ინოვაციურ ორგანიზაციებში".