სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2017 წლის  14 ივლისს  #101 აუდიტორიაში (აზალგაზრდობის გამზირი #98, VII კორპუსი), 12 საათზე შედგება საინჟინრო-ტექნიკური  ფაკულტეტის, ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციების დეპარტამენტის, სადოქტორო პროგრამის - ელექტროენერგეტიკული მრეწველობის ტექნოლოგია და მართვა - დოქტორანტ გივი კუბლაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა თემაზე: "საქართველოს არატრადიციული ენერგეტიკული რესურსები და მათი გამოყენების ტექნიკურ-ეკონომიკური გამოკვლევა".