სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2017 წლის 6 ივლისს #1114 აუდიტორიაში, 13 საათზე შედგება პედაგოგიური ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამის - განათლების მეცნიერებების - დოქტორანტ თამარ შანიძის   სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა თემაზე:,, იოჰან  ფრიდრიხ ჰერბარტის პედაგოგიური იდეები და თანამედროვეობა“.