დამატებით მაინორ პროგრამებზე შიდა მობილობისთვის სპეციალობების მიხედვით ასათვისებელი ადგილების რაოდენობა

№134-3 დამატებით მაინორ პროგრამებზე შიდა მობილობისთვის სპეციალობების მიხედვით ასათვისებელი ადგილების რაოდენობის შესახებ