დოქტორანტების კანდიდატთა სია, რომლებმაც მოიპოვეს 2021-2022 სასწავლო წელს ჩარიცხვის უფლება სადოქტორო პროგრამებზე

იმ დოქტორანტების კანდიდატთა სია, რომლებმაც მოიპოვეს 2021-2022 სასწავლო წელს ჩარიცხვის უფლება სადოქტორო პროგრამებზე

პროგრამა გვარი სახელი
1 დასავლეთევროპული და ამერიკული ლიტერატურა ციკოლია ედუარდ
2 დასავლეთევროპული და ამერიკული ლიტერატურა ფხალაძე თინათინ
3 დასავლეთევროპული და ამერიკული ლიტერატურა ანთია თამარი
4 საინჟინრო ტექნოლოგიები და სისტემები თავაძე ირაკლი
5 საინჟინრო ტექნოლოგიები და სისტემები ლობჟანიძე გიორგი
6 საინჟინრო ტექნოლოგიები და სისტემები შარაბიძე მუხრან
7 საინჟინრო ტექნოლოგიები და სისტემები ჩხეიძე ალექსანდრე
8 საინჟინრო ტექნოლოგიები და სისტემები ჯიბლაძე მამული
9 საინჟინრო ტექნოლოგიები და სისტემები რუხაძე მარიტა
10 საინჟინრო ტექნოლოგიები და სისტემები გვილავა თორნიკე
11 საინჟინრო ტექნოლოგიები და სისტემები თიგიშვილი დავითი
12 ფილოლოგია გუტიძე გურამ
13 ფილოლოგია შავგულიძე სალომე
14 ფილოლოგია ფართლაძე ნინო
15 ფილოლოგია წულაია თამარი
16 ფილოლოგია ენდელაძე ვახტანგ
17 ფილოლოგია ფუტკარაძე ქეთევან
18 ფილოლოგია მეხრაბოვი მოვლუდ
19 ფილოლოგია ბაკურაძე ნინო
20 ფილოლოგია ზოსიძე მელანო
21 ფილოლოგია კაშია ნინო