მესამე ქართულ-პოლონური საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სილეზიის ტექნიკური უნივერსიტეტი, მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი 2017 წლის 24-26 ოქტომბერს ქ. ქუთაისში ატარებს მესამე ქართულ-პოლონურ სამეცნიერო-ტექნიკურ კონფერენციას „სატრანსპორტო ხიდი ევროპა - აზია“.

On 24-26 October 3rd Polish-Georgian International Scientific-Technical Conference “TRANSPORT BRIDGE EUROPE-ASIA” will be held in Kutaisi. The organizers are: Akaki Tsereteli State University, Georgian Technical University, Silesian University of Technology, Institute of Machines Mechanics

კონფერენციის საინფორმაციო წერილი ქართულად

Conference letter in English