ცხადდება კონკურსი ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული Erasmus+ის პროგრამის სტიპენდიის მოსაპოვებლად გრანადის უნივერსიტეტში, ესპანეთი 2021-2022 სასწავლო წელი

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ აკაკი წერეთლის სახელემწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებს.

სწავლების ენა - ესპანური (მინ. B1)
ინგლისურენოვანი კურსებისა და სპეციალობების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ვებ გვერდზე: (ინგლისური ენის სერტიფიკატი მინ. B2)
http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/incoming-erasmus-dimension-internacional?lang=en
მობილობის პერიოდი და ხანგრძლივობა:
2021/2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი - 5 თვე.
საჭირო დოკუმენტები (ინგლისურ ენაზე):
1. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/de/documents/curriculum-vitae)
2. პასპორტის ან პირადობის მოწმობის ასლი
3. ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი
4. სასწავლო ხელშეკრულება (იხ. დანართი)
5. ნიშნების ფურცელი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)
6. სტუდენტის ცნობა (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)
7. სამოტივაციო წერილი (ინგლისურ ენაზე)
კონკურსში მონაწილეობის მიღების მსურველებმა ჩამოთვლილი საბუთები უნდა წარმოადგინონ აწსუ საგარეო ურთიერთობათა და განვითარების სამსახურში 2021 წლის 27 ოქტომბრამდე,
და შეავსონ ონლაინ აპლიკაცია 2021 წლის 31 ოქტომბრამდე შემდეგ მისამართზე:
https://oficinavirtual.ugr.es/apli/intercambio/alumnos_in/index.html
დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ვებ-გვერდი:
http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/incoming-erasmus-dimension-internacional?lang=en

ან
მიმართეთ აწსუ საგარეო ურთიერთობათა და განვითარების სამსახურს III კორპუსი V სართული ოთახი 3504