პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის დაწყება

2021 წლის მიღების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლა დაიწყება 2021 წლის 8 ნოემბრიდან