ცხადდება კონკურსი აწსუ უცხო ენათა ცენტრში სახელშეკრულებო წესით მოსაწვევი პირების შესარჩევად

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უცხო ენათა ცენტრში სახელშეკრულებო წესით მოსაწვევი პირების შესარჩევად კონკურსის გამოცხადების შესახებ ბრძანება # 01-04/47.
წარმომადგენლობითი საბჭოს დადგენილება #122
წარმომადგენლობითი საბჭოს დადგენილება #123
დანართი 1 სპეციალისტის ხელშეკრულება
დანართი 2
დანართი 3
დანართი 4 - განცხადება
დანართი 5 - ანკეტა