თურქეთის მეცნიერებათა აკადემიის სტიპენდია

თურქეთის მეცნიერებათა აკადემიამ დაიწყო თურქოლოგიური კვლევების მხარდაჭერის პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც თურქოლოგებს შესაძლებლობა ეძლევათ განახორციელონ კვლევები იუნუს ემრეს, ჰაჯი ბექთაში ველისა და მეჰმეთ აქიფ ერსოის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ.

პროგრამით დაფინანსდება 3 თვის განმავლობაში 750აშშ. დოლარის ოდენობის სტიპენდიის გაცემა, საერთაშორისო ტრანსპორტირება. პროგრამის შესახებ დეტალური ინფორმაცია ხელმისაწვდომია თურქეთის მეცნიერებათა აკადემიის ვებ-გვერდზე https://tinyurl.com/tubaadp