პროფესორ ზურაბ კიკნაძის საჯარო ლექცია „გილგამეშიანი: კაცობრიობის უძველესი ეპოსი“

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტთა და მაგისტრანტთა ინტერდისციპლინური კვლევითი კლასტერის ორგანიზებით, ა/წლის 11 ნოემბერს, 14 საათზე, ჩატარდება პროფესორ ზურაბ კიკნაძის საჯარო ლექცია, თემაზე: „გილგამეშიანი: კაცობრიობის უძველესი ეპოსი“.

ლექციაზე დასწრება შესაძლებელია ლინკით
ზუმის კოდი: 868 918 0935
პაროლი: gtu2020