ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ენათა ცენტრში სახელშეკრულებო წესით მოსაწვევი თანამშრომლების კონკურსის პირველადი შედეგები

1.    აბესაძე თამარი
2.    ბერეკაშვილი ელენე
3.    ბუზიაშვილი სოფიო
4.    გაბადაძე მაია
5.    გიორგაძე თამარი
6.    გიორგაძე მზია
7.    გოჩელაშვილი თამარი
8.    დემეტრაძე თამთა
9.    ვაწაძე ეკატერინე
10.    ლელაძე თათია
11.    მამაგეიშვილი ნინო
12.    მემანიშვილი ქეთევანი
13.    სირბილაძე ნათია
14.    ჩინჩალაძე თამარი
15.    ჩხობაძე იზოლდა
16.    ძაგნიძე ქრისტინე
17.    ძინძიბაძე თამთა
18.    ძოწენიძე ლიანა
19.    ჭეიშვილი სოფიო
20.    ჭოლოკავა ანა