რუმინეთის მთავრობის ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნების მოქალაქეებსთვის 2022 - 2023 აკადემიური წლისათვის აცხადებს სასტიპენდიო პროგრამებს

რუმინეთის სასტიპენდიო პროგრამაზე განაცხადების მიიღება მხოლოდ ონლაინ პლატფორმის საშუალებით 2021 წლის 20 დეკემბრიდან 2022 წლის 15 მარტის ჩათვლით: https://studyinromania.gov.ro/

შერჩეული კანდიდატების ვინაობა ცნობილი გახდება მომდევნო წლის 15 ივლისამდე.
პროგრამის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია განთავსებულია ვებ-გვერდზე.