ცხადდება კონკურსი ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული ERASMUS + ის პროგრამის სტიპენდიების მოსაპოვებლად

ცხადდება კონკურსი ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული
ERASMUS + ის პროგრამის სტიპენდიების მოსაპოვებლად
ალექსანდრუ იოან კუზას უნივერსიტეტში, იაში
(Alexandru Ioan Cuza University of Iasi), რუმინეთი

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ აკაკი წერეთლის სახელემწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურის სტუდენტებს და აკადემიურ/ადმინისტრაციულ პერსონალს. აუცილებელი პირობაა ინგლისური ენის ცოდნა (მინ. B2).
ელექტრონული განაცხადების მიღება იწარმოებს 2017 წლის 15 ოქტომბრამდე
შემდეგი ვებ-გვერდის საშუალებით:
https://erasmusplus.uaic.ro/scholarships-on-offer

მობილობის პერიოდი და ხანგრძლივობა:
სტუდენტები: 2017/2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი
აკადემიური/ადმინისტრაციული პერსონალი: 2017/2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი 5 დღე (მინ. 8 სთ. სალექციო კურსი)

ინფორმაცია ინგლისურენოვანი პროგრამების შესახებ იხილეთ: http://www.uaic.ro/en/studies/degrees-on-offer-in-english-and-french/

დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ
აწსუ საგარეო ურთიერთობათა და განვითარების სამსახურს
III კორპუსი V სართული ოთახი 3504

 

ERASMUS + Mobility Program Scholarships at Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romania

A new Erasmus+ Call for applications for students and staff of Akaki Tsereteli State University is now open: https://erasmusplus.uaic.ro/scholarships-on-offer
English language proficiency at least B2 level is necessary.
Application deadline 15 October 2017
Mobility period and duration:
Students: 2017/2018 Spring Semester
Academic staff - 2017/2018 Spring Semester (a teaching activity has to comprise a minimum of 8 hours of teaching per week (5 teaching days)).
Administrative Staff - The duration of the staff mobility will be of 5 working days (excluding travel to/ from the host university).
For the Information about English language programs visit the following website:
http://www.uaic.ro/en/studies/degrees-on-offer-in-english-and-french/

For more information please contact
ATSU Foreign Affairs and Development Office
III Building V Floor Room 3504