ბრძანება აკაკი წერეთლის სახლმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში შემდეგ სადოქტორო პროგრამებზე გამოცხადების შესახებ

აკაკი წერეთლის სახლმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში შემდეგ  სადოქტორო პროგრამებზე  გამოცხადების შესახებ