რექტორის #01-05/65 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

რექტორის #01-05/65 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.