სლოვაკეთის რესპუბლიკაში სასტიპენდიო პროგრამები

2022/2023 აკადემიური სასწავლო წლის სლოვაკეთის რესპუბლიკის სასტიპენდიო პროგრამები (National Scholarship Program). პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ სტუდენტებს, დოქტორანტებს, ასევე უნივერსიტეტის ლექტორებსა და მკვლევარებს. სტუდენტებსა და დოქტორნატებს შეუძლიათ, ასევე, განაცხადი გააკეთონ მგზავრობის დაფინანსებაზე. უცხო ქვეყნის აპლიკანტების განაცხადები ივსება ონლაინ შემდეგ ვებგვერდზე: www.scholarships.sk. ამავე გვერდზე მოცემულია დეტალური ინფორმაცია სტიპენდიის პროგრამის თაობაზე.

სტიპენდიის პროგრამაში განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 2022 წლის 30 აპრილის, 16:00 სთ. ცენტრალური ევროპის დროით.
დანართი: 1 დოკუმენტი.