უწყვეტი განათლების ცენტრი იწყებს წამყვანი და მენტორი მასწავლებლობის საკვალიფიკაციო საგამოცდო ტრენინგ-კურსებს

უწყვეტი განათლების ცენტრი იწყებს განათლების სისტემაში მიმდინარე პროცესების შესაბამისად წამყვანი და მენტორი მასწავლებლობის საკვალიფიკაციო საგამოცდო ტრენინგ-კურსების განხორციელებას.

იხილეთ ტრენინგ-კურსების სარეგისტრაციო ბმულები:

1. ინკლუზიური განათლება, უნივერსალური დიზაინი

2. პრაქტკული/სამოქმედო კვლევა