სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2017 წლის 10 ნოემბერს #1114 აუდიტორიაში, 14 საათზე შედგება საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტის დოქტორანტ ანა შოთაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა თემაზე:„გემების ბალასტური და ჩამდინარე წყლების გაწმენდის სისტემის დამუშავება“.