ჩეხეთის მთავრობის მიერ დაფინანსებული პროექტი აწსუ-ში - Project funded by Development Cooperation of the Czech Republic

ჩეხეთის მთავრობის მიერ დაფინანსებული პროექტი აწსუ-ში

Project funded by Development Cooperation of the Czech Republic

ჩეხეთის მთავრობის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში  2017 წლის 17-20 ოქტომბერს პრაღის  სიცოცხლის შემსწავლელი უნივერსიტეტის (ჩეხეთის) პროფესორებმა უნივერსიტეტის აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალისთვის ჩაატარეს ვექშოფები. ჩატარებული ვექშოფების მიზანია კვლევითი უნარ-ჩვევების გაუმჯობესება.
On October 17-20, 2017 two two-day workshops on enhancement of research competences of university teachers took place in the frame of the Project Increasing of Capacities of Academic and Management Staff at Akaki Tsereteli State University (Georgia) funded by Development Cooperation of the Czech Republic. Trainings were conducted by the professors from the Czech University of Life Sciences (Prague).