პრაღის ეკონომიკის ინსტიტუტი

პრაღის ეკონომიკის ინსტიტუტი აცხადებს მიღებას ეკონომიკის სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე. 

MAE Program CERGE-EI Leaflet

MAE Program CERGE-EI Poster

PhD Program CERGE-EI_Leaflet

PhD Program CERGE-EI_Poster