რიგ ფაკულტეტებზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის გასაუბრების განრიგი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2022 წლისs 12 ივლისის 01-04/46 ბრძანებით
რიგ ფაკულტეტებზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის გასაუბრების განრიგი
გვარი სახელი ფაკულტეტი მიმართულება ქვემიმართლება საკონკურსო თანამდებობა კორპუსი ოთახი საათი თარიღი
1 იმედაძე სოფიო ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა აღმოსავლური ფილოლოგია არაბული ფილოლოგია ასისტენტ-პროფესორი I კორპუსი,  I სართული მწვანე დარბაზი 11:00 2022 წლის 26 აგვისტო
2 გობიანი მირანდა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა გერმანული ფილოლოგია გერმანული ენა ასისტენტ-პროფესორი I კორპუსი,  I სართული მწვანე დარბაზი 11:10 2022 წლის 26 აგვისტო
3 ფხაკაძე შორენა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ისტორია ხელოვნებათმცოდნეობა (კინო, მუსიკა, სახვითი) ასისტენტ-პროფესორი I კორპუსი,  I სართული მწვანე დარბაზი 11:20 2022 წლის 26 აგვისტო
4 პერტაია ნათია ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა კლასიკური ფილოლოგია   ასისტენტ-პროფესორი I კორპუსი,  I სართული მწვანე დარბაზი 11:30 2022 წლის 26 აგვისტო
5 კვანტრე ვერა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა რუსული ფილოლოგია რუსული ლიტერატურა ასისტენტ-პროფესორი I კორპუსი,  I სართული მწვანე დარბაზი 11:40 2022 წლის 26 აგვისტო
6 მელქაძე ნანული ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა რუსული ფილოლოგია რუსული ენა ასისტენტ-პროფესორი I კორპუსი,  I სართული მწვანე დარბაზი 11:50 2022 წლის 26 აგვისტო
7 სიჭინავა ნელი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა რუსული ფილოლოგია რუსული ენა ასისტენტ-პროფესორი I კორპუსი,  I სართული მწვანე დარბაზი 12:00 2022 წლის 26 აგვისტო
8 ჩიკვაიძე ანა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა რუსული ფილოლოგია რუსული ენა ასისტენტ-პროფესორი I კორპუსი,  I სართული მწვანე დარბაზი 12:10 2022 წლის 26 აგვისტო
9 ბუაძე ნინო ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფრანგული ფილოლოგია ფრანგული ლიტერატურა ასისტენტ-პროფესორი I კორპუსი,  I სართული მწვანე დარბაზი 12:20 2022 წლის 26 აგვისტო
10 რეხვიაშვილი ქეთევანი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფრანგული ფილოლოგია ფრანგული ენა ასისტენტ-პროფესორი I კორპუსი,  I სართული მწვანე დარბაზი 12:30 2022 წლის 26 აგვისტო
11 ჩიმქე ჰარუნ  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ქართული ფილოლოგია ქართული ენა ასოცირებული პროფესორი I კორპუსი,  I სართული მწვანე დარბაზი 12:40 2022 წლის 26 აგვისტო
12 გოგიბერიძე ირინე პედაგოგიური პედაგოგიკა   ასისტენტ-პროფესორი I კორპუსი, II სართული № 1231 11:00 2022 წლის 26 აგვისტო
13 ჭოხონელიძე ნინო პედაგოგიური პედაგოგიკა   ასისტენტ-პროფესორი I კორპუსი, II სართული № 1231 11:10 2022 წლის 26 აგვისტო
14 ჩხიკვაძე ირმა პედაგოგიური სწავლების მეთოდიკათა მათემატიკის სწავლების მეთოდიკა ასისტენტ-პროფესორი I კორპუსი, II სართული № 1231 11:20 2022 წლის 26 აგვისტო
15 კოსტავა მაია მედიცინის თერაპია   ასისტენტ-პროფესორი I კორპუსი, I სართული № 1118 15:00 2022 წლის 26 აგვისტო
16 პეტრენკო ირმა მედიცინის თერაპია   ასისტენტ-პროფესორი I კორპუსი, I სართული № 1118 15:10 2022 წლის 26 აგვისტო
17 სიმონიძე ვასილი მედიცინის თერაპია   ასისტენტ-პროფესორი I კორპუსი, I სართული № 1118 15:20 2022 წლის 26 აგვისტო
18 ტყეშელაშვილი თინათინ მედიცინის თერაპია   ასისტენტ-პროფესორი I კორპუსი, I სართული № 1118 15:30 2022 წლის 26 აგვისტო
19 ფერცულიანი ბონდო მედიცინის ქირურგია   ასისტენტ-პროფესორი I კორპუსი, I სართული № 1118 15:40 2022 წლის 26 აგვისტო
20 ჯაფარიძე ნინო მედიცინის ქირურგია   ასისტენტ-პროფესორი I კორპუსი, I სართული № 1118 15:50 2022 წლის 26 აგვისტო
21 კანდელაკი მარგალიტა მედიცინის პრეკლინიკური მედიცინა ფარმაკოლოგია ასისტენტ-პროფესორი I კორპუსი, I სართული № 1118 16:00 2022 წლის 26 აგვისტო
22 ხუჯაძე ირმა მედიცინის სტომატოლოგია   ასისტენტ-პროფესორი I კორპუსი, I სართული № 1118 16:10 2022 წლის 26 აგვისტო
23 მარგველაშვილი ნინო ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბიოტექნოლოგია   ასოცირებული პროფესორი II კორპუსი, II სართული № 2205 11:00 2022 წლის 26 აგვისტო
24 თევდორაძე სერგო საინჟინრო-ტექნიკური ელექტრული ინჟინერია ელექტროტექნიკა, ელექტროენერგეტიკა ასისტენტ-პროფესორი II კორპუსი, II სართული № 2205 11:10 2022 წლის 26 აგვისტო
25 ნაკაშიძე ვლადიმერი საინჟინრო-ტექნიკური ხარისხის მართვა და ტექნიკურ-ეკონომიკური ექსპერტიზა   ასისტენტ-პროფესორი II კორპუსი, II სართული № 2205 11:20 2022 წლის 26 აგვისტო
26 ცუცქირიძე ნინო საინჟინრო-ტექნოლოგიური ქიმიური და ფარმაცევტული ტექნოლოგია   ასისტენტ-პროფესორი II კორპუსი, II სართული № 2205 11:30 2022 წლის 26 აგვისტო
27 ჭანტურია  თენგიზი საზღვაო-სატრანპსორტო საზღვაო გადაზიდვების ორგანიზაცია და მოდელირება   ასისტენტ-პროფესორი II კორპუსი, II სართული № 2205 11:40 2022 წლის 26 აგვისტო
28 დოღონაძე ქეთევანი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ინგლისური ფილოლოგია ინგლისური ენა ასოცირებული პროფესორი/ასისტენტ-პროფესორი ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსი № 22205 13:00 2022 წლის 26 აგვისტო
29 რუსაძე ირმა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ინგლისური ფილოლოგია ინგლისური ენა ასოცირებული პროფესორი/ასისტენტ-პროფესორი ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსი № 22205 13:10 2022 წლის 26 აგვისტო
30 ჩარკვიანი ნუნუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ინგლისური ფილოლოგია ინგლისური ენა ასოცირებული პროფესორი/ასისტენტ-პროფესორი ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსი № 22205 13:20 2022 წლის 26 აგვისტო
31 ჩიქოვანი მარიამი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ინგლისური ფილოლოგია ინგლისური ენა ასოცირებული პროფესორი/ასისტენტ-პროფესორი ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსი № 22205 13:30 2022 წლის 26 აგვისტო
32 გაბადაძე მაია ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ინგლისური ფილოლოგია ინგლისური ენა ასისტენტ-პროფესორი ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსი № 22205 13:40 2022 წლის 26 აგვისტო
33 გრიგალაშვილი თამარი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ინგლისური ფილოლოგია ინგლისური ენა ასისტენტ-პროფესორი ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსი № 22205 13:50 2022 წლის 26 აგვისტო
34 დემეტრაძე ნინო ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ინგლისური ფილოლოგია ინგლისური ენა ასისტენტ-პროფესორი ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსი № 22205 14:00 2022 წლის 26 აგვისტო
35 თვალაძე თამარი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ინგლისური ფილოლოგია ინგლისური ენა ასისტენტ-პროფესორი ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსი № 22205 14:10 2022 წლის 26 აგვისტო
36 ნაჭყეპია მაია ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ინგლისური ფილოლოგია ინგლისური ენა ასისტენტ-პროფესორი ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსი № 22205 14:20 2022 წლის 26 აგვისტო
37 ონიანი ლელა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ინგლისური ფილოლოგია ინგლისური ენა ასისტენტ-პროფესორი ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსი № 22205 14:30 2022 წლის 26 აგვისტო
38 ყიფიანი სოფიო ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ინგლისური ფილოლოგია ინგლისური ენა ასისტენტ-პროფესორი ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსი № 22205 14:40 2022 წლის 26 აგვისტო
39 ჭანკვეტაძე ანა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ინგლისური ფილოლოგია ინგლისური ენა ასისტენტ-პროფესორი ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსი № 22205 14:50 2022 წლის 26 აგვისტო
40 ჭოხონელიძე ქრისტინე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ინგლისური ფილოლოგია ინგლისური ენა ასისტენტ-პროფესორი ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსი № 22205 15:00 2022 წლის 26 აგვისტო
41 ჯულაყიძე ეკატერინე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ინგლისური ფილოლოგია ინგლისური ენა ასისტენტ-პროფესორი ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსი № 22205 15:10 2022 წლის 26 აგვისტო
42 ნუცუბიძე თამილა ბიზნესის, მართვის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება ფინანსები ასისტენტ-პროფესორი ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსი № 22208 13:00 2022 წლის 26 აგვისტო
43 ჯანელიძე ნათელა ბიზნესის, მართვის და სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესის ადმინისტრირება ფინანსები ასისტენტ-პროფესორი ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსი № 22208 13:10 2022 წლის 26 აგვისტო
44 ბჟალავა მზისადარი საზღვაო-სატრანპსორტო ბიზნესის მართვა    ასისტენტ-პროფესორი ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსი № 22208 13:20 2022 წლის 26 აგვისტო
45 დავითაია ბადრი საზღვაო-სატრანპსორტო ბიზნესის მართვა    ასისტენტ-პროფესორი ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსი № 22208 13:30 2022 წლის 26 აგვისტო
46 ბაშელეიშვილი ირაკლი ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კომპიუტერული მეცნიერებები   ასოცირებული პროფესორი ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსი № 22208 13:40 2022 წლის 26 აგვისტო
47 ბერაძე ცირა ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კომპიუტერული მეცნიერებები   ასოცირებული პროფესორი/ასისტენტ-პროფესორი ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსი № 22208 13:50 2022 წლის 26 აგვისტო
48 ბიწაძე ელზა ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კომპიუტერული მეცნიერებები   ასოცირებული პროფესორი/ასისტენტ-პროფესორი ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსი № 22208 14:00 2022 წლის 26 აგვისტო
49 სახელაშვილი თეიმურაზი ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კომპიუტერული მეცნიერებები   ასოცირებული პროფესორი/ასისტენტ-პროფესორი ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსი № 22208 14:10 2022 წლის 26 აგვისტო
50 ჩაჩუა გიორგი ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კომპიუტერული მეცნიერებები   ასოცირებული პროფესორი/ასისტენტ-პროფესორი ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსი № 22208 14:20 2022 წლის 26 აგვისტო
51 გვენცაძე გიორგი ბიზნესის, მართვის და სოციალურ მეცნიერებათა სოციალური მეცნიერებები პოლიტოლოგია ასისტენტ-პროფესორი ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსი № 22208 14:30 2022 წლის 26 აგვისტო