გარე მობილობით აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლის გაგრძელების მსურველთა საყურადღებოდ!

📚აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მობილობის სამსახურში უნდა წარმოადგინოთ შემდეგი საბუთები:

🔸ატესტატის ასლი;
🔸 სასწავლო ბარათის(ნიშნების ფურცლის) ქსეროასლი, დამოწმებული სასწავლებლის ბეჭდითა და ხელმოწერით;
🔸 საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის ბრძანების ასლი;
🔸 სამხედრო მიწერის მოწმობის ასლი (ვაჟებისათვის);
🔸პირადობის მოწმობის ასლი;
🔸განცხადებას დაწერთ ადგილზე.
📁დოკუმენტები უნდა წარმოადგინოთ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მობილობის სამსახურში . მისამართი: ქუთაისი, თამარ მეფის N59, პირველი კორპუსი, პირველი სართული (ოთახიN1106).