2022-2023 სასწავლო წლის სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები გამოცდის საკითხები

აგრონომია

არაბული ფილოლოგია

გერმანული ენათმეცნიერება

დასავლეთევროპული და ამერიკული ლიტერატურა

ეკონომიკა

თეორიული ენათმეცნიერება

თურქული ფილოლოგია

საინჟინრო ტექნოლოგიები და სისტემები

სპარსული ფილოლოგია

ქართველური ენათმეცნიერება

ქართული ლიტერატურა

შეპირისპირებითი ლინგვისტიკა