დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამებზე შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის დანიშვნის შესახებ

2022-2023 სასწავლო წლისათვის დოქტორანტურის პროგრამებზე შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდები ჩატრდეს შემდეგი გრაფიკის მიხედვით:

გამოცდა უცხო ენაში - 27 სექტემბერი 15 საათი;
გამოცდა სპეციალობაში - 28 სექტემბერი 15 საათი;
გამოცდები ჩატარდეს უნივერსიტეტის I კორპუსში (თამარ მეფის ქუჩა № 59).
შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდაზე გამსვლელთა რეგისტრაცია დაიწყოს 14:00 საათზე უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის ფოიეში.