სლოვაკეთის მთავრობის ეროვნული სტიპენდიები 2022-2023 აკადემიური წლისათვის

სლოვაკეთის რესპუბლიკის მთავრობა აცხადებს მიღებას ეროვნულ სასტიპენდიო პროგრამებზე სტუდენტებისათვის (მაგისტრები, დოქტორანტები ან სტუდენტები, რომლებმაც მინიმუმ 2.5 წელი ისწავლეს უნივერსიტეტში შესაბამის პროგრამაზე), უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის, მკვლევარებისა და ხელოვანებისათვის  სლოვაკეთის უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებსა და კვლევით ცენტრებში 2022-2023 სასწავლო წლისათვის.

პროგრამაზე განაცხადების შეტანის ბოლო ვადაა 2022 წლის 31 ოქტომბერი

დაამატებითი ინფორმაცია პროგრამის, სააპლიკაციო პროცედურების, დაფინანსებისა და შერჩევის პროცედურების შესახებ ხელმისაწვდომია შემდეგ ვებ-გვერდზე:

https://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreign-applicants