2022-2023 სასწავლო წლისათვის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებზე შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის დანიშვნის შესახებ

2022-2023 სასწავლო წლისათვის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა ჩატარდეს 2022 წლის 29 სექტემბერს 15 საათზე. შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდაზე გამსვლელთა რეგისტრაცია დაიწყოს 14:00 საათზე უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის ფოიეში.