პოლონურ-ევროპული სამართლის სკოლის საერთაშორისო ინტენსიური კურსი სტუდენტებისათვის ბიალისტოკის უნივერსიტეტში, პოლონეთი

ბიალისტოკის უნივერსიტეტის პოლონურ-ევროპული სამართლის სკოლა და SPINAKER-ის პროექტი აცხადებს სტიპენდიებს 1 თვიანი საერთაშორისო ინტენსიური კურსის გასავლელად უნივერსიტეტის სხვადასხვა საფეხურის სტუდენტებისათვის.

შერეული კურსის ხანგრძლივობა 1 თვე (2 კვირა ონლაინ, 2 კვირა მასპინძელ უნივერსიტეტში).

დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ დანართში

ვებ გვერდი: https://uwb.edu.pl/spinaker