ჰაიფას უნივერსიტეტის ბავშვის განვითარების სამაგისტრო პროგრამა

აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს განვითარებადი ქვეყნებისათვის ფინანსურ დახმარებას და სასტიპენდიო შესაძლებლობებს. სტიპენდიის მოსაპოვებლად განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 2017 წლის 30 ნოემბერი.
დამატებითი ინფორმაცია პროგრამისა და სტიპენდიების თაობაზე ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულებზე:
1) https://psy.hevra.haifa.ac.il/~intchilddev/
2) http://thetwoliliesfund.org/
3) http://mfa.gov.il/MFA/MFA-Archive/2003/Pages/Scholarships%20Offered%20by%20the%20Israeli%20Government%20to.aspx