ერაზმუს + DITECH ტექნოლოგიებით გაძლიერებული სწავლება და სწავლა

ერაზმუს + DITECH ტექნოლოგიებით გაძლიერებული სწავლება და სწავლა საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში“ ფარგლებში გაიმართება ტრეინინგების ციკლი  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალისათვის.
 
ტრენინგების თემა: საგანმანათლებლო ტექნილოგიების  და პლატფორმების გამოყენება სწავლა-სწავლების პროცესში

ტრეინინგის თემა: ონლაინ პლატფორმები : Info-graphic, Canva,  Miro, Camtasia, Snagit
ტრეინინგების ჩატარება ონლაინ, teams პლატფორმაზე:


7 ოქტომბერი 18:00-დან 20:00 სთ-მდე
27 ოქტომბერი 18:00-დან 20:00 სთ-მდე


სავალდებულო მოთხოვნები:
კომპიუტერში ნავიგაციის უნარი და კურსებში საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების დანერგვის სურვილი
ტრეინინგში მონაწილეობის მხურველებს ვთხოვთ დარეგისტრირდეთ 21 ოქტომბრის 14:00 საათამდე შემდეგ ბმულზე:


https://forms.office.com/pages/designpagev2.aspx?lang=en-
US&origin=OfficeDotCom&route=Start&sessionid=205533a4-02dc-4cf6-9f54-
f773abf6c957&subpage=design&id=8YeznJ0ve0aW_6jCYRmcpghLzo1v4HVAp8nYd-
8xS89UQ1hINEE5N0JFUThRTU1OOUJURFlORUtLUC4u&analysis=false


ვორკშოპის დასრულების შემდგომ გაიცემა შესაბამისი სერტიფიკატები