აწსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს ადგილმონაცვლე წევრის არჩევნები

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს ადგილმონაცვლე წევრის არჩევნები