ჩეხეთის მთავრობის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში მორიგი სემინარი აწსუ-ში

პრაღის სიცოცხლის შემსწამვლელი უნივერსიტეტის წარმომადგენელმა ჰაინექ რუბიკმა აკაკი წერეთლის   სახელმწიფო   უნივერსიტეტის  ახალგაზრდა   მკვლევარებისთვის   და   PhD სტუდენტებისთვის   ჩეხეთის   მთავრობის   მიერ   დაფინანსებული   პროექტის   ფარგლებში მორიგი  სემინარი    ჩაატარა.   სემინარის   დროს   განიხილეს   სამეცნიერო   ნაშრომის   წერის წესები,   სამეცნიერო   წყაროები   და   სამეცნიერო   სტატიის   გამოქვეყნების   წესები   და შესაძლებლობები.