სატრენინგე კურსები აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციების დეპარტამენტი აცხადებს მსმენელთა მიღებას სატრენინგე კურსზე "მზის კოლექტორებისა და პანელების მონტაჟი და ექსპლუატაცია".

სატრენინგე კურსის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს:
ყველა საფეხურის საინჟინრო-ტექნიკური და ეკონომიკური განათლების მქონე სპეციალისტები, პროფესიული პროგრამების კურსდამთავრებულები, ტექნიკოსები და ელექტრომემონტაჟეები.

სატრენინგე კურსის მიზანი და ამოცანები:

• მზის ენერგიის გამოყენების სისტემების შესახებ საერთო წარმოდგენის შექმნა,
• მზის კოლექტორებისა და პანელების მუშაობის პრინციპებისა და ტექნიკური აღჭურვილობის გაცნობა,
• მზის კოლექტორებისა და პანელების მონტაჟის მოთხოვნების შესწავლა და პრაქტიკული უნარების გამომუშავება,
• მზის კოლექტორებისა და პანელების ექსპლუატაციის, მონიტორინგის და პრობლემების აღმოფხვრის შესწავლა.


ტრენინგ-კურსები ხორციელდება პროექტის „მზის ენერგიის გამოყენებას - ახალი პროფესიული კადრები“ ფარგლებში, რომელიც მხარდაჭერილია ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს პროექტის „პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის“ (ISWD) მიერ. პროექტი „პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისათვის“ დაფინანსებულია აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის მიერ, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს მთავრობას შორის გაფორმებული კომპაქტის ფარგლებში.

კურსები ჩატარდება 2017 წლის 5-6 დეკემბერს, აწსუ ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციების დეპარტამენტში (ქუთაისი, ახალგაზრდობის გამზირი N98).

ტრენინგზე დასწრების მსურველები გადადით ლინკზე და შეავსეთ ანკეტა

https://goo.gl/forms/LJbj3xMzFxwqqfKv1