საზაფხულო სკოლა თესალონიკის უნივერსიტეტში

ცხადეება მიღება არქეოლოგიისა და ბერძნული ენის მე-2 საერთაშორისო საზაფხულო სკოლაში თესალონიკის (საბერძნეთი) უნივერსიტეტში. საზაფხულო სკოლის ხანგრძლივობა 3 კვირა 2018 წლის 9-27 ივლისი.

დაწვრილებით იხილეთ:

http://smg.web.auth.gr/wordpress/?page_id=6998

საინფორმაციო ბროშურა