სამეცნიერო კონფერენცია - „ადამიანი, საზოგადოება, სამყარო"

2017 წლის 8–9 დეკემბერს გაიმართება სამეცნიერო კონფერენცია - „ადამიანი, საზოგადოება, სამყარო (ჯემალ ქარჩხაძის შემოქმედების მიხედვით)"

იხილეთ ფაილი