საუნივერსიტეტთაშორისო კონფერენცია აწსუ-ში

მ/წლის 9 დეკემბერს, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ეკონომიკის დეპარტამენტთან არსებული „საქართველოს ეკონომიკური პრობლემებისა და ქართული ეკონომიკური აზრის შემსწავლელი სტუდენტთა მუდმივმოქმედი სემინარის“ ფარგლებში, ჩატარდა სტუდენტთა საუნივერსიტეტთაშორისო კონფერენცია.