სასტიპენდიო პროგრამა იაპონიაში უცხო ქვეყნის მკვლევართათვის

სასტიპენდიო პროგრამა იაპონიის საერთაშორისო ფონდის „Matsumae International Foundation” ორგანიზებით, 2019-2020 წლებში, იაპონიაში, უცხო ქვეყნის მკვლევართათვის (პრიორიტეტული სფეროებია: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, ინჟინერია და მედიცინა).

ინფორმაცია სასტიპენდიო პროგრამის შესახებ