კიურის ინსტიტუტის (საფრანგეთი) სადოქტორო სტიპენდიები

კიურის ინსტიტუტი (საფრანგეთი) აცხადებს მიღებას 3 წლიან სადოქტორო პროგრამაზე.
მიმართულებები:
• რადიაციის ბილოგია და ქიმია, უჯრედების მიერ სიგნალების გადაცემა და კიბო
• განვითარება, კიბო, გენეტიკა და ეპიგენეტიკა
• სიმსივნის ინტეგრალური ბიოლოგია, იმუნოლოგია და გარემო ფაქტორები
• მრავალმასშტაბური ფიზიკა-ბიოლოგია-ფიზიკა და კიბო
დაწვრილებითი ინფორმაცია და სააპლიკაციო ფორმა იხილეთ: training.curie.fr/ic3iphd]training.curie.fr/ic3iphd

აპლიკაციის გაგზანის ბოლო ვადაა 2018 წლის 18 იანვარი