სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2018 წლის 25 იანვარს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსში  №1114 აუდიტორიაში, 13 საათზე შედგება პედაგოგიური  ფაკულტეტის    დოქტორანტ  თამარ წერეთელის  სადისერტაციო ნაშრომის  „გეომეტრიული შინაარსის ამოცანების ამოხსნის ზოგიერთი სპეციალური ხერხის სწავლების მეთოდიკური თავისებურებები მათემატიკის სასკოლო კურსში“   საჯარო დაცვა.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.

eşya depolama istanbul eşya depolama