აზიასა და წყნარ ოკეანეთში კოსმოსური მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სწავლების ცენტრის მიერ გამოცხადებული პროგრამა

გაცნობებთ, რომ აზიასა და წყნარ ოკეანეთში კოსმოსური მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სწავლების ცენტრის მიერ გამოცხადდა ცხრა თვიანი პროგრამა ბაკალავრიატის შემდგომი საფეხურებისთვის გარემოს შემსწავლელ მეცნიერებებში. სრული ინფორმაცია ხელმისაწვდომია შემდეგ ვებ-გვერდზე:www.cssteap.org