სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2018 წლის 17 თებერვალს №1114 აუდიტორიაში 12 საათზე გაიმართება საინჟინრო - ტექნოლოგიური ფაკულტეტის   „სასურსათო ტექნოლოგია“  სადოქტორო პროგრამის  დოქტორანტ ნინო კინწურაშვილის  სადისერტაციო ნაშრომის  „ფუნქციონალური დანიშნულების ხორცის პროდუქტების ტექნოლოგიისა და უვლებლობის უზრუნველყოფის სისტემის დამუშავება“ საჯარო დაცვა.