სასწავლო პროგრამა: “Advanced Programme in European Law and Economics.“

ნორვეგიის მთავრობისა და ლატვიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაფინანსებით დაგეგმილია 12 კვირიანი სასწავლო პროგრამა: “Advanced Programme in European Law and Economics.“

აღნიშნული პროგრამა გათვლილია აკადემიური წრეების წარმომადგენლებისთვის. სასწავლო კურსი ფინანსდება ნორვეგიის მთავრობის მხრიდან. აპლიკაციის შევსების ბოლო ვადაა მიმდინარე წლის 31 იანვარი. დამატებითი ინფორმაცია განთავსებულია შემდეგ ვებ-გვერდზე: www.rgsl.edu.lv