სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2018 წლის 15 მარტს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსში  №1114 აუდიტორიაში, 13 საათზე შედგება პედაგოგიური  ფაკულტეტის დოქტორანტ  ნინო ყანჩელის  სადისერტაციო ნაშრომის  „ჯონ დიუის პედაგოგიკური შეხედულებები“   საჯარო დაცვა.