სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2018 წლის 1 მარტს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსში  №1114 აუდიტორიაში, 13 საათზე შედგება პედაგოგიური  ფაკულტეტის    დოქტორანტ  ნინო ჭოხონელიძის  სადისერტაციო ნაშრომის  „მარიამ მონტესორის პედაგოგიკური იდეები და თანამედროვეობა“ საჯარო დაცვა.