სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2018 წლის 27  თებერვალს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსში  №1114 აუდიტორიაში, 12 საათზე შედგება საინჟინრო - ტექნოლოგიური  ფაკულტეტის    დოქტორანტ  თინათინ კოპალეიშვილის  სადისერტაციო ნაშრომის  „ჩაის ფოთლის ლიპიდური კომპლექსის შემცველი ჭრილობის შემახორცებელი აქტიურობის რბილი სამკურნალო ფორმების რეცეპტურისა და ტექნოლოგიების შემუშავება“   საჯარო დაცვა.