ინდონეზიის რესპუბლიკის სტიპენდიები

ინდონეზიის რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრომ გამოყო ერთ წლიანი სასწავლო სტიპენდიები (Darmasiswa Scholarship Program) ინდონეზიის უნივერსიტეტებში ინდონეზიური ენის, ხელოვნებისა და კულტურის შესწავლის მიზნით.
განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 2018 წლის 18 თებერვალი.
დამატებითი ინფორმაცია სასწავლო პროგრამების, უნივერსიტეტების, საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა და სავალდებულო დოკუმენტების თაობაზე ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე: http://darmasiswa.kemdikbud.go.id/