საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა „არახაზოვანი სიცოცხლე. 2“ რიგის ტექნიკური უნივერსიტეტი, ლატვია

რიგის ტექნიკური უნივერსიტეტი 2018 წლის 12-24 აგვისტოს დაინტერესებულ სტუდენტებს იწვევს საერთაშორისო საზაფხულო სკოლაში.
მიმართულებები:
• რადიოლოგიის, კარდიოლოგიის, სამედიცინო ინჟინერიისადა ფიზიკის შერწყმა
• არახაზოვანი მოვლენების ფორმალიზება
• სტრუქტურული ბიოლოგია და გენეტიკა
• ნანოტექნოლოგიები და ნანომასალები
• ნანომედიცინა
• ბიომასალები
• ზედაპირული მოვლენები
• არახაზოვანი ოპტიკური და ელექტრონული პროცესები/ ბიო-ობიექტებისათვის
განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 2018 წლის 7 მაისი
მონაწილეობის თანხა (ფარავს რეგისტრაციის, სწავლების, სტუდენტურ საცხოვრებელში ცხოვრების ხარჯებს) - 700 ევრო
დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ვებ-გვერდი: https://www.rtu.lv/en/nonlinearlife ან დანართი
სააპლიკაციო ფორმისათვის: https://www.rtu.lv/writable/public_files/RTU_application_form_2018nonlinear_life.doc
საკონტაქტო ინფორმაცია: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.