სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2018 წლის 10 მარტს  №1114 აუდიტორიაში 12 საათზე  შედგება საინჟინრო - ტექნოლოგიური ფაკულტეტის  „ქიმიურ-ფარმაცევტული და ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები“  სადოქტორო პროგრამის  დოქტორანტ მანანა გაბიძაშვილის   სადისერტაციო ნაშრომის  „ქართული ყურძნის წიპწის ბიოფლავონოიდური თხევადი ექსტრაქტების ტექნოლოგიისა და ხარისხის კონტროლის მეთოდების დამუშავება“ საჯარო დაცვა.