სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2018 წლის 21  აპრილს №1114 აუდიტორიაში 12 საათზე  შედგება საინჟინრო - ტექნოლოგიური ფაკულტეტის   „სასურსათო ტექნოლოგია“  სადოქტორო პროგრამის  დოქტორანტ მანანა ხურციძის  სადისერტაციო ნაშრომის  „კავკასიური წიფელის ნაყოფის კომპლექსური გადამუშავების ტექნოლოგია“ საჯარო დაცვა.