სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2018 წლის 17  მარტს  №1114 აუდიტორიაში 12 საათზე  შედგება საინჟინრო - ტექნოლოგიური ფაკულტეტის  „ქიმიურ-ფარმაცევტული და ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები“  სადოქტორო პროგრამის  დოქტორანტ ნინო გულეიშვილის   სადისერტაციო ნაშრომის  „საქართველოს პირობებში ველურად მზარდი ასკილისა და კუნელის მიკროფხვნილების ტექნოლოგიისა და ხარისხის კონტროლის მეთოდების დამუშავება“ საჯარო დაცვა.